De workshops gaan door op een inspirerende locatie (zie punt 2), maar kunnen ook als aparte service aangevraagd worden en dus niet op de locatie zoals hieronder aangegeven. Maar het is ten sterkste aangeraden om de trainingen te laten plaatsvinden op een inspirerende en residentiële locatie en te combineren met teambuilding events (zie punt 3) om de echte meerwaarde van de trainingen te realiseren voor een team. Enkel bij de combinatie van punt 1,2 en 3 kunnen we spreken van een deep-dive verbinding voor het team

Code: