WE Connect

Deze opleiding geeft handvaten en inzicht in het opbouwen en onderhouden van gezonde werkrelaties. De opleiding, met een team, duurt 1 werkdag. Voorafgaand zijn er wel voorbereidende activiteiten zoals intake-gesprek met elke deelnemer en het voorbereiden van het PersonalColor rapport. 

Tijdens de opleiding wordt duidelijk dat elke mens uniek is en zich uniek gedraagt. Samenwerken doe je met mensen. Om anderen op de juiste manier te benaderen, moet je eerst weten hoe jezelf in elkaar zit. Misschien is het beeld dat je van jezelf hebt anders dan het beeld dat anderen van je hebben. In deze opleiding verdiepen we ons in je persoonlijkheidsprofiel en maken we gebruik van het  Personal Color instrument dat gebruik maakt van vier basiskleuren: rood, geel, groen en blauw. Dit alles is gebouwd op de gedragspsychologie van Carl Jung, maar maakt het bruikbaar en makkelijk interpreteerbaar in ons dagelijks leven.

Wie ben IK?

Wat is mijn sociale vingerafdruk? Welke kleur past het best bij mij(-n gedrag)? Ben ik eerder direct en daadkrachtig? Of enthousiast en optimistisch? Of gedraag ik mij eerder stabiel en ondersteunend? Of ben ik diegene die als eerste kijkt of alles correct en precies gebeurt? Hoe vergroot je jouw persoonlijke effectiviteit?

Hoe zie IK de ander?

Alles is een kwestie van perceptie en vanuit jouw perspectief ervaar jij andere mensen. Maar omgekeerd ervaren zij jou vanuit hun perspectief. En iedereen heeft vanuit zijn of haar gezichtspunt, altijd gelijk. Hoe vergroot je jouw interpersoonlijke effectiviteit?

Wat zijn mijn sterktes en valkuilen?

Verschillende weken vóór de training heeft iedere deelnemer een 360graden feedback verzameld bij zijn of haar collega’s alsook bij zijn of haar vrienden en familie. Ook heb jezelf vragen moeten beantwoorden in een online platform van PersonalColor. Hieruit worden een aantal rapporten gegenereerd die we zullen gebruiken om een helder inzicht te krijgen in jezelf en in je teamleden.

Code: