Team Connect

Deze training duurt 8 uur ofwel 1 dag en is een vervolg sessie op de WE Connect sessie. Terwijl de WE Connect sessie zich toelegt op het leren kennen en begrijpen van elkaars gedragsvoorkeuren, richt de TEAM Connect zich op ‘samen groeien’  en ‘samen presteren’ en dus op team effectiviteit. Tijdens deze sessie krijg je antwoorden op vragen zoals: Hoe verbeteren wij de onderlinge samenwerking? Hoe geven wij elkaar effectief feedback? Hoe komen de leden van ons team het beste tot hun recht? Wat zijn concrete acties die de performance van ons team verbetert? Deze training is een ideale training om te combineren met een 3 of 4-daagse Teambuilding workshop.  

PersonalColor Teamprofiel

We werken verder met het teamprofiel opgemaakt door het instrument van PersonalColor, dat ook reeds aangehaald werd in de WE Connect sessie. Maar we gaan ons verder verdiepen  in de verschillende fasen dat een team doorloopt. Tevens bekijken we de gevolgen van frustraties in een team en het risico om disfunctioneel te worden.  Hoe maken we de  communicatie in een team effectief? Hoe zorg je ervoor dat iedereen in het team gehoord wordt? Dat er voldoende ruimte is om na te denken.

Code: